Výroční členská schůze ZO ČSV Plzeň-střed 2019

Usnesení výroční členské schůze(náhradní) ZO ČSV Plzeň- střed z.s.

konané dne 2. března 2019

 Výroční členská schůze za účasti  37  členů, tj. 33 % organizovaných členů a 3 hosté.
a) schvaluje:

1) Zprávu o činnosti ZO za uplynulé období.

2) Zprávu o účetnictví a hospodaření za rok 2018.

3) Zprávu kontrolní a revizní komise.

4) Revizní komisi ve složení: předseda př. Chvátal Václav, členové př. Vondrášek Karel a př. Vitouš Pavel.

5) Výbor ZO ve složení : předseda:  př. Kadlec Jaroslav, jednatel:  př. Štýsová Kateřina, pokladník: př. Schoř Jiří. Zdravotního referenta: př. Kopecký Roman.

6) Výši členských a účelových příspěvků:
a) pro ústředí ČSV, z.s., Křemencova 8, Praha: 200,- Kč za člena, 16,- Kč za každé včelstvo
b) pro ZO Plzeň – střed:

  • roční poplatky u řádného člena: 50,- Kč za člena, 30,- Kč za každé včelstvo.
  • roční poplatky u registrovaného člena: 50,-Kč.
  • poplatky za zdravotní ošetření provedené důvěrníkem (platí pro všechny členy, řádné, registrované i neorganizované):

– zdravotní ošetření Gabonem – 4,- Kč / pásek.

– zdravotní ošetření Formidolem – 18,- Kč/ odparná deska.

– zdravotní ošetření Varidolem – organizovaný včelař 10,- Kč, neorganizovaný včelař20,-Kč (včelstvo a 1 ošetření).

– zdravotní ošetření aerosolem – organizovaný včelař 15,-Kč; neorganizovaný včelař 25,-Kč (včelstvo a 1 ošetření).

Příspěvky za ošetření budou vybírány pouze v případě, když ošetření provede pověřený včelařský důvěrník a léčivem objednaným naší ZO. Za provedení ošetření fumigací aaerosolem dostanou důvěrníci 15,- Kč/včelstvo. Poplatky budou zvýšeny o 100% v okrsku, kde nebude zvolen nebo pracovat včelařský důvěrník. Všechny příspěvky budou vybírány v rámci výplaty státní dotace 1D.

7) Úhradu povinných léčiv z peněz ZO. 

8) Finanční příspěvek na dopravu a telefony :  předsedovi 1.500,- Kč, členu výboru 1 000,-Kč a úsekovému důvěrníkovi 500,- Kč.

9) Úhradu dohovořených nákladů na činnost všem členům ZO, kteří budou zajišťovat pro organizaci dopravu, opravy a údržbu majetku, organizaci akcí aj.

b) bere na vědomí:

Výměnu důvěrníka v okrsku Bílá Hora za př. Ladislava Čechuru. Funkci převezme   př.  Josef Novák .

c) ukládá výboru:

  • Projednat všechny připomínky, které vzešly z dnešní schůze.
  • Bezprostředně řešit připomínky včelařských důvěrníků i jednotlivých včelařů, zejména pokud by se týkaly zdravotních opatření.
  • Podílet se na organizaci Včelích dnů na Sofronce a zorganizovat zde odbornou přednášku apiterapeuta př. Barkova. Akci podpořit materiálně i finančně.
  • Dále se spolupodílet s ÚMO2 Plzeň na organizaci ,,Medového jarmarku‘‘ na návsi v Koterově.
  • Pokračovat v revitalizaci objektu V Závrtku, najít nového správce včelnice a tím udržet objekt v řádném a provozuschopném stavu.
  • Rozvíjet cyklus setkávání začínajících včelařů.
  • Pokračovat v rozvoji webových stránek pro informovanost členů ZO.

 d) ukládá členům: 

Hlásit přesuny včelstev (zajistit si potřebná povolení) a změny počtu včel v jarním a podzimním období, hlášení provést buď elektronicky př. Štýsové nebo osobně včelařským důvěrníkům.

Usnesení bylo schváleno jednomyslně  37 hlasy.

V Plzni dne 2.3.2019

Předseda ZO: Kadlec Jaroslav …………………………

Jednatel ZO: Štýsová Kateřina …………………………