Cyklus setkávání zaměřených na práci okolo včel organizovaný manželi Ladislavem a Martinou Hřebenářovými. Kontakt: tel.: 602 348 173 nebo emal: lhrebenar@seznam.cz 

Práce na včelnici a související přednášky jsou určeny začínajícím i pokročilým včelařům nebo zájemcům o včelaření. Na setkání jsou zváni zajímaví hosté.

Aktuální informace naleznete zde: https://vcely-gabreta.webnode.cz/

Setkání plánovaná a uskutečněná:

 ——————————————————————————————————————————–

19. 9. 2019  Pastva pro včely, relax včelaře
Přednáška se bude týkat  velmi důležitého, ale často podceňovaného tématu. Pro úspěch včelaření je to  téma prakticky klíčové, alfa a omega včelařova úspěchu!

4. 4. 2019  Včelařský kurz pro začínající a mírně pokročilé
Co připravit, než si pořídíte včely. Jaké jsou legislativní požadavky. Vše potřebné pro první rok včelaření. Jak udržet včelstva v dobré pohodě a zdravotním stavu. Jak získat co nejkvalitnější med a další produkty. Kde získat další vědomosti a jak se orientovat při pořízení včel a včelařského vybavení.

14. 3. 2019 Ploďme, množme, chovejme …“
Tvorba oddělků a chov matek podle obecně známých postupů i možná trochu netradičních, ale o to jednodušších.

14. 2. 2019  Pravda leží v odpadu, aneb co všechno lze najít na dnech úlů.Rozbor měli a mrtvolek z podložek. Okem, pod lupou, pod mikroskopem, flotací. Rozebrání měli z různých úhlů pohledu s predikcí na nadcházející sezónu.

6. 12. 2018 Varroóza, léčení kyselinou šťavelovou…
Varroóza, léčení kyselinou šťavelovou, a to v různých obměnách. Praktická ukázka. Vyprávění  „Sojky“, který chodil pást modrásky na americké vojenské základně v Los Angeles.

8. 11. 2018  Varroóza, můj první oddělek, moje první matka, můj první med….
Varroóza, jak ji zvládnout pomocí zootechniky a léčiv na bázi přírodních složek. Informace o novinkách v české kotlince a  pár novinek ze světa.

18. 9. 2018  Ošetřování včelstev v průběhu kalendářního roku“, se zaměřením na aktuální období.
Konvenční způsob vedení včelstev. Přirozený způsob včelaření, nazývaný darwinistický. Workshop pro začínající včelaře.

2. 5. 2018  Kurz pro začínající včelaře, 2. část
Včelí pastva, dokrmování; včelí nemoci, léčení v průběhu roku; Včelí produkty; Včelařský rok; Praktické ukázky na včelnici.

18. 4. 2018 Ošetřování včelstev během roku
Ošetřování včelstev v létě a na podzim, které patří mezi nejpracnější období jak pro včely, tak i pro nás včelaře.

21. 3. 2018 Kurz pro začínající včelaře
Legislativa, ekonomika; Volba stanoviště; Včely; Úly; Pomůcky a jejich používání, záznamy; Včelí pastva, dokrmování; Včelí nemoci, léčení v průběhu roku; Včelí produkty.

 7.3. 2018 Včelařské předjaří a jaro
V
čelařské předjaří a jaro. Představení nejnovější americké studie o porovnání kvality matek z rojových a nouzových matečníků, ale i z tichých výměn.

7.2. 2018 Zebrováním proti rojení včelstev
Chování včelstva v době jarního rozvoje. Metoda zebrování proti rojení včelstev (Ivan Černý). Výroba mezistěn a rámků.

6. 12. 2017 Varroóza: Seznamte se. Tlumení nákazy organickými kyselinami.
Varroóza, tlumení  nákazy organickými kyselinami. Diskuze, ochutnávka mladé medoviny, medového burčáku.

24. 10. 2017 Základy včelařství pro začátečníky a mírně pokročilé
Seznámení s oborem včelařství. Potřebné vybavení. Práva a povinnosti včelaře. Nauka o včelách. Včelařský rok. Množení včel. Nemoci a léčení včel. Včelí produkty. Apiterapie.

16. 5. 2017 Za včelami na Sofronku
Kontrola včelstev, protirojová opatření, rozšiřování úlového prostoru, příprava včelstev na vytáčení medu, medobraní – Ing. Zdeněk Pittr
Poznatky z 20. letého včelaření na Sofronce se zaměřením na probíraná témata. Prohlídka vybraného včelstva s cílem vyhledání matky apod.  –  Miloš Hanus

 4. 4. 2017 Včeličky a perníčky
Ošetřování včelstev během roku s důrazem na pochopení a odstranění příčin rojení (P. Texl). Jarní prohlídka včelstev, nutné zásahy, obsluha a zootechnika včelstev, zootechnická opatření podle včelařského období (rozšiřování, protirojové a základní léčebné opratření v tomto období), základní složky včelí pastvy (P. Texl, L. Hřebenář). Předvelikonoční zdobení medových perníčků pod vedením zkušené lektorky (M. Texlová).

14. 3. 2017 Holky, budíček! Jaro je za dveřmi! Budíme včely… 
Kontrola varoózy, rychlé zootechnické zásahy. Zásady správné chovatelské praxe a manipulace při práci se včelami, obsluha včelstev, základní orientace v právních otázkách chovu včel, SVS nařízení v oblasti nemocí včel (Ing. Ladislav Hřebenář, Mgr. Viktor Švantner).

13. 12. 2016 Vánoční Šťavelování
Ošetřováním včelstev alternativní metodou pomocí kyseliny šťavelové s ukázkou přímo v praxi na včelnici, spojenou s popovídáním o včelách. Čtení z měli na podložce. Ukázka přípravy a léčení kyseliny šťavelové. Promítnutí materiálu o „šťavelování“ podle Randyho Olivera (Ing. Ivan Černý). Seznámení s tipy k přípravě včelí pastvy pro následující období (Ing. Ladislav Hřebenář).